logo Tradicija livarstva od 1970
 

Livarstvo

Livarska – a s (a) gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z ulivanjem kovinskih izdelkov

Livarstvo je po nastanku ena prvih vej metalurgije.
Ulivanje predstavlja eno od končnih faz v nizu predelovanja kovin. Livarstvo lahko razdelimo po:

 • kovini (železove in neželezne zlitine)
 • načinu litja (litje v forme, litje pod tlakom, centrifugalno litje)
 • velikosti ulitkov
 • načinu proizvodnje (individualno in serijsko litje)

Po prvi svetovni vojni je livarstvo naredilo ogromen napredek. Z izboljšanjem kakovosti litine in z novimi tehnološkimi postopki je litina zavzela eno prvih mest v strojegradnji.

Prednosti litja:

 • Lahko izoblikujemo komplicirane oblike z zunanjimi ali notranjimi votlinami. Tako se izloči kovanje, varjenje...
 • Mnogo kovin in zlitin lahko samo ulijemo in jih ni mogoče drugače oblikovati.
 • Strojne konstrukcije so poenostavljene. Marsikak del ulijemo v enem kosu, ki bi drugače zahteval komplicirano več kosovno konstrukcijo.
 • Možna serijska izdelava.
 • Lijemo težke komade, ki jih drugače ni mogoče izdelati
 • Liti izdelki imajo posebne lastnosti (trdnost in lahkotnost, dušilnost...).
 • Ekonomičnost proti ostalim metodam.

Tekst je povzet iz: Ciril Pelhan – Livarstvo (1971)